search
Sök
menu
Meny

Dubbdäcksanvändning

Vinterdäcken påverkar luften vi andas. Ett problem som uppmärksammats på senare år är att dubbdäck river loss slitagepartiklar från vägbanan. Dessa partiklar är mikroskopiskt små och kan följa med luften vi andas in. Flera studier visar att dubbdäcken river loss många gånger fler partiklar än dubbfria vinterdäck.

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Datakälla: Miljökontoret

Kommentar

Nyckeltalet följs upp genom årlig (t.o.m. 2016) dubbdäcksräkning på parkeringar i centrala Jönköping i december.

Indikator GM.3.5
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål