search
Sök
menu
Meny

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar

Andel pågående sjukfall med någon typ av psykisk sjukdom samt beteendestörning (diagnoskapitel F00-F99) med en längd om minst 60 dagar.

Andel långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Datakälla: Försäkringskassan
Indikator GM.3.8
Senast ändrad: 2020-01-17
Globala hållbarhetsmål