search
Sök
menu
Meny

Partiklar - bakgrundsnivå

Följande miljökvalitetsnormer och nationella miljömål gäller:
Årsmedelvärde: MKN 40, Mål 15.
Detta nyckeltal beskriver bakgrundsnivåer i tätorten. Uppmätta nivåer underskrider huvudsakligen såväl miljökvalitetsnorm som miljömål.

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Kommentar

Mätning av bakgrundsnivån gjordes vid Hoppets torg t.o.m. 2010. Mätningar utförs fr.o.m. 2014 vid Lantmätargränd. Det ännu oklart vad det kraftigt avvikande resultatet för 2018 beror på.

Indikator GM.3.2
Senast ändrad: 2020-04-02
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål