search
Sök
menu
Meny

Ingen fattigdom

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Mål och åtgärder saknas ännu i Hållbarometern för detta målområde.

Indikatorer

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

IndikatorGM.1.1

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 6 %2018

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorGM.1.2

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 0,8 %2019
Hållbarhetsmål GM.1
Senast ändrad: 2021-06-30