search
Sök
menu
Meny

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år.

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Datakälla: SCB
Indikator GM.1.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål