search
Sök
menu
Meny

Jämställdhet

Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål och åtgärder saknas ännu i Hållbarometern för detta målområde.

Indikatorer

Heltidsarbetande inom kommunen

IndikatorGM.5.1

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 65 %2018

Föräldrapenningsdagar av män

IndikatorGM.5.2

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 29 %2018

Kvinnors mediannettoinkomst

IndikatorGM.5.3

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 78,4 %2017

Kvinnors mediannettoinkomst, kommunalt anställda

IndikatorGM.5.4

Medianlön för kvinnor anställda av kommunen som andel av medianlön för män anställda av kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 98,2 %2018
Hållbarhetsmål GM.5
Senast ändrad: 2020-01-17