search
Sök
menu
Meny

Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål och åtgärder saknas ännu i Hållbarometern för detta målområde.

Indikatorer

Avsaknad av tillit

IndikatorGM.10.2

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 30 %2018

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera

IndikatorGM.10.3

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar).

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 43 %2019

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

IndikatorGM.10.5

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 65,1 %2018

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

IndikatorGM.10.4

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2017
Senaste värdet: 40 %2019

Ginikoeffecient

IndikatorGM.10.1

Ginikoeffecient, index

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 0,366 2018
Hållbarhetsmål GM.10
Senast ändrad: 2020-09-14