search
Sök
menu
Meny

Ginikoeffecient

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Bygger på sammanräknad förvärvsinkomst.

Ginikoeffecient, index

Datakälla: SCB
Indikator GM.10.1
Senast ändrad: 2020-09-14
Globala hållbarhetsmål