search
Sök
menu
Meny

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera

Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget.

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar).

Datakälla: SCB via Kolada
Indikator GM.10.3
Senast ändrad: 2020-09-14
Globala hållbarhetsmål