search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

76 uppdrag är genomförda

UppdragPHU.6.20
UppdragPHU.7.16
UppdragPHU.10.6
UppdragPHU.1.29
UppdragPHU.6.3.2
UppdragPHU.1.2.
UppdragPHU.1.3.7
UppdragPHU.15.11
UppdragPHU.14.13
UppdragPHU.13.13.2
UppdragPHU.1.10
UppdragPHU.2.9
UppdragPHU.6.2.17
UppdragPHU.1.58
UppdragPHU.15.2.1
UppdragPHU.6.6
UppdragPHU.6.3
UppdragPHU.5.1
UppdragPHU.14.8
UppdragPHU.16.3
UppdragPHU.1.3.10
UppdragPHU.6.23
UppdragPHU.16.7
UppdragPHU.8.24
UppdragPHU.4.1.2
UppdragPHU.6.15
UppdragPHU.6.1
UppdragPHU.14.3.3
UppdragPHU.6.14
UppdragPHU.16.8
UppdragPHU.4.1.11
UppdragPHU.5.13
UppdragPHU.14.9
UppdragPHU.14.3.3
UppdragPHU.10.1.
UppdragPHU.10.8
UppdragPHU.13.12.
Projekt PHU
Senast ändrad: 2021-08-18
Kontakt: