search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

44 uppdrag pågår enligt plan

UppdragPHU.1.2.50
UppdragPHU.1.3.3
UppdragPHU.15.5
UppdragPHU.1.2.2
UppdragPHU.8.21
UppdragPHU.6.2.19
UppdragPHU.10.10
UppdragPHU.16.13
UppdragPHU.4.1.8
UppdragPHU.1.13
UppdragPHU.4.1.12
UppdragPHU.11.6
UppdragPHU.1.3.2
UppdragPHU.7.25
UppdragPHU.10.11
Projekt PHU
Senast ändrad: 2021-08-18
Kontakt: