search
Sök
menu
Meny

Lokala miljömål och nyckeltal

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av mål, nyckeltal och åtgärder utifrån Program för hållbar utveckling - miljö.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

35 indikatorer är oförändrade

IndikatorPHU.2.3
IndikatorPHU.2.5
IndikatorPHU.6.2
IndikatorPHU.7.3
IndikatorPHU.8.3
IndikatorPHU.9.2.
IndikatorPHU.9.2.
IndikatorPHU.9.3.
IndikatorPHU.10.4
IndikatorPHU.14.1
IndikatorPHU.14.4
IndikatorPHU.15.2
IndikatorPHU.15.3
IndikatorPHU.15.4
IndikatorPHU.16.1
IndikatorPHU.16.2
IndikatorPHU.16.4
Projekt PHU
Senast ändrad: 2020-09-14
Kontakt: