search
Sök
menu
Meny

Mindre avfallsmängd 2

Senast 2018 ska möjligheten att erbjuda mottagning av en fraktion för användbart, överblivet byggmaterial på sortergården utredas.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: JAMAB ska lyssna av hur andra kommuner arbetat med liknande fraktioner och ta in synpunkter, idéer och tips inför ett ev. försök. Om ett försök genomförs kommer detta att ske på Jönköpings nya sortergård där utrymme finns för fler fraktioner.
Kompetens/organisation: JAMAB kommer att driva arbetet.
Motivering: Minska avfallsmängd och öka återanvändning.
Finansiering: Inom befintlig budget.

Kommentar

Vi startade försöket med Bygg-boden på Jönköpings sortergård under augusti 2018. Vi kommer under våren informera via våra olika kanaler om möjligheten att lämna men även att det är ok hämta byggmaterial därifrån. Konceptet är att Byggboden ska vara självtömmande.

Uppdrag PHU.16.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål