search
Sök
menu
Meny

Rent hushållsavfall

Andelen förpackningar i hushållens restavfall ska minska med 50 % till 2016 jämfört med 2008.

Restavfall är det avfall som återstår efter att alla förpackningar, matavfall och farligt avfall sorterats ut och detta förbränns för närvarande i kraftvärmeverket på Torsvik. Det är angeläget att så mycket förpackningsmaterial som möjligt återvinns istället för att förbrännas.

Målbedömning: Målet har inte uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Uppdrag Status Slutår Ansvar

Genomfört enligt plan

0

Genomfört enligt plan
Nya sortergårdar

Genomfört enligt plan

2016

June Avfall & Miljö AB

Mål PHU.16.7
Senast ändrad: 2020-06-25
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Lokala målområden