search
Sök
menu
Meny

Nya sortergårdar

Nya sortergårdar med större ytor, som ger jämnare belastning och möjlighet att sortera ut fler fraktioner ska byggas senast 2016. (AP)

Kommentar

Ombyggnation av Huskvarna sortergård har genomförts 2012. Bankeryd har rustats upp under 2013 och Tenhult byggs under 2014. Bottnaryd färdigställdes under 2016 och Jönköpings sortergård öppnar i feb 2017. Arbetet med att förbättra sortergårdar kommer att fortsätta men de som nu åtgärdats utgör de som avsågs när åtgärden skrevs.

Uppdrag PHU.16.7.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål