search
Sök
menu
Meny

Textilinsamlingskampanj

Senast 2017 ska en textilinsamlingskampanj genomföras.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
En kampanj på kommunens stortavlor genomfördes under hösten 2016. Vi visualiserade mängden textil som varje person slänger i genomsnitt.
Information har skickats i flera olika omgångar under året. Bland annat i informationsbladet #avfall_jönköping som delas ut både till villor och flerfamiljshushåll flera gånger per år.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Fler kampanjer och utskick beräknas under 2017, bland annat information i Avfallsbroschyren.
Motivering/miljöeffekt:
Att samla in och återanvända textil ger många miljövinster och stora besparingar på vatten. Mycket textil slängs i onödan till förbränning detta vill vi minska.
Finansiering:
Ordinarie budget.

Kommentar

Åtgärden bedöms vara genomförd även om arbetet kommer att fortsätta.

Uppdrag PHU.16.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål