search
Sök
menu
Meny

Visualisering av avfallsmängder

Senast 2017 ska uppkomna avfallsmängder och betydelsen av att sortera och återbruka material så att materialet tas om hand på bästa möjliga sätt synliggöras. Detta ska redovisas visuellt.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Arbetet har påbörjats under 2016 där vi försökt visualisera mängder textiler som slängs. Under 2017 ska arbetet fortsätta men med flera avfallsslag.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Vi kommer att göra olika kampanjer under 2017. Kompetens finns i organisationen, statistik tas från bland annat Avfall web och vår egna statistik.
Motivering/miljöeffekt:
För att visa våra medborgare på ett enklare sätt hur mycket vi verkligen slänger ska det visualiseras. Siffror om koldioxidvinster/utsläpp kan vara svåra att tolka. Kampanjerna ska få medborgarna att reagera och förhoppningsvis agera eller i alla fall ha kvar bilden på avfallsberget på näthinnan.
Finansiering:
Ordinarie budget.

Kommentar

Under sommaren har vi lyft ämnet ytterligare i våra kanaler och med nya vinklar.
Kampanjer på storbildstavlor samt information på sociala medier har genomförts.

Uppdrag PHU.16.4
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • June Avfall & Miljö AB
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål