search
Sök
menu
Meny

Rastplatser

Minst 2 rastplatser ska senast 2025 kompletteras med en enkel byggnad/vindskydd med information inom- och utomhus (t.ex. QR-koder och upplevelser för dem som inte kan ta sig ut i naturen). Informationen ska behandla områdets natur-, kultur- och upplevelsevärden samt hur människan påverkat landskapet. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov 2015) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Kultur och fritidsförvaltningen har äskat om ekonomiska medel i VIP. Ett nytt styrdokument "Plan för friluftsliv 2018-2023" har tagits fram där det tydligt lyfts fram att investeringar i friluftsliv är kostnadseffektivt men inte gratis. Pengar har således avsatts till friluftslivsutveckling i tre år framöver.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
2019 bör åtgärden kunna vara klar. En plats för naturskolan i John Bauerparken och en rastplats i Strömsberg ligger med i planeringen.

Motivering/miljöeffekt:
Att vara i naturen innebär ett ansvar att ta vara på dess kvaliteter och värden.

Finansiering:
Kan ingå i den summa som avsatts till friluftslivsutveckling.

Kommentar

Pengar har nu delgivits friluftslivsutveckling i tre år framöver. Flera rastplatser har uppdaterats under 2018 - vattenledningsparken, Grännaberget mfl Dummemosse kommer få 3 nya vindskydd (är beställda men ej uppsatta) och ett tak kommer sättas upp i John Bauers park under våren. Upphandling pågår.

Åtgärd klar och kan tas bort! / 2020-07-07

Uppdrag PHU.4.1.2
Senast ändrad: 2020-07-07
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Kontakt: