search
Sök
menu
Meny

Tillfotskartan – promenadstråk i tätortsnära natur

Senast 2019 ska tillfotskartan uppdateras och minst 2 s.k. ”fotleder” ska skyltas upp.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Tillfotskartan innehåller tips på promenadstråk i tätortsnära natur och behöver uppdateras. Det finns idag inga skyltar uppsatta vilket planeras ske genom denna åtgärd.
Kompetens/organisation:
KFF ser till att åtgärden blir genomförd
Motivering: Ge tips till och underlätta för allmänheten att promenera i tätortsnära natur.
Finansiering: Miljömålsanslag har erhållits.

Kommentar

2019-12-17: Till fots kartorna är på väg att bli digitala och kommer byta namn till "promenadkartor" - vi inväntar två av dem vars sträckning vi ändrat lite. Därefter kommer de läggas ut på kommunkartan. Arbetet är så gott som klart.

Uppdrag PHU.4.1.14
Senast ändrad: 2020-03-02
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Lisa Bergström, Kultur- och fritidsförvaltningen
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål