search
Sök
menu
Meny

Toalett vattenledningsparken

Senast 2021 ska tillgänglighetsanpassad och samkönad toalett byggas i vattenledningsparken.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Toaletten står på plats och öppnas våren 2020 för bruk. Åtgärden är klar.
Kompetens/organisation: KFF äskar pengar för toalett i vattenledningsparken. Kapital- och driftkostnader behöver föras över till TK ”offentliga toaletter”. Kontakt har tagits med Daniel Håkansson på TK som ställer sig positiv under förutsättning att finansiering beaktas i VIP.
Motivering: Alla ska ha möjlighet att besöka tätortsnära friluftsområden.
Finansiering: 500 tkr investering. Både investering och driftkostnader beaktas i VIP 2018-2020.

Kommentar

Toaletten står på plats sedan oktober 2019. Den tas i bruk våren 2020.

Uppdrag PHU.4.1.11
Senast ändrad: 2020-03-11
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Delansvarig:
  • Tekniska nämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål