search
Sök
menu
Meny

Avslutade verksamheter - ansvarsutredningar

Minst 2 övergripande ansvarsutredningar per år ska genomföras för saneringsobjekt i riskklass 1 och risklass 2 med start 2015.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Berörda medarbetare identifierar löpande lämpliga förorenade områden där ansvarsutredningar saknas och planerar med målsättning att minst två ansvarsutredningar per år påbörjas.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Miljö- och hälsoskyddskontoret utgör normalt tillsynsmyndighet men kan även utgöra huvudman (olika huvudmän kan förekomma beroende på område). Ansvarsutredningarna tas fram av miljö- och hälsoskyddskontorets personal, en del komplicerade ansvarsutredningar handlas upp.
Motivering/miljöeffekt:
Ansvarsutredningar resulterar i marksanering och därmed reduceras spridning av metaller och andra föroreningar samt i vissa fall möjliggörs en lämplig markanvändning.
Finansiering:
Kommunal finansiering

Kommentar

Ansvarsutredning för saneringsobjekt i riskklass 1 och 2 har skett för minst 2 objekt sedan 2015.
2015: Färgarens Kemiska tvätt, Pilten 8
2016: Gränna Kemtvätt, ROL Produktion m.fl., Thores Trä, Wetterns Tvätt AB, Västkusten Petroleum AB (fd)
2017: Obygden (uppdaterad),Liljeholmen 2:1, Fliten 4
2018: Gasverket - väster 1:1, Sundsglasbruk - Sund 1:1, Thores trä - Örserum 5:3.
2019: Hospitalkvarnsdammen, Bröderna Edstrand AB, utfyllnad Klämmestorp 1:28, Gränna kemtvätt, ITAB, Sturedahl Tegelindustrier, Fd Handelsträdgård Vättersnäs västra, Fd Sandbergs handelsträdgård, Visingsö-Torp plantskola
Åtgärden bedöms vara genomförd 2019 och betrakas därefter som löpande verksamhet och följs därmed inte upp i Hållbarometern.
2020: Obygden (uppdaterad), F.D Skrothanteringen i Kanarp, Sanna Gjuteri och Mekaniska Verkstad, Penselfabriken perfekt.

Uppdrag PHU.5.2.4
Senast ändrad: 2020-08-19
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: