search
Sök
menu
Meny

Avslutade verksamheter – undersökningar

Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 eller saneringsåtgärder ska från 2015 påbörjas i minst 2 förorenade områden i riskklass 1 eller riskklass 2 per år.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Berörda medarbetare identifierar löpande lämpliga förorenade områden som behöver undersökas och planerar med målsättning att minst två områden per år påbörjas.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Miljö- och hälsoskyddskontoret utgör normalt tillsynsmyndighet men kan även utgöra huvudman (olika huvudmän kan förekomma beroende på område). Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 eller saneringsåtgärder handlas upp.
Motivering/miljöeffekt:
Det är angeläget att markföroreningar saneras för att reducera spridning av metaller och andra föroreningar samt i vissa fall möjliggöra en lämplig markanvändning.
Finansiering:
Finansering varierar beroende på objekt men statliga medel söks normalt då ansvarig för föroreningarna saknas.Även kommunal finansiering förekommer.

Kommentar

Undersökningar motsvarande MIFO fas 2 eller saneringsåtgärder för avslutade verksamheter har skett i minst två förorenade områden per år med start 2015.
2015: Färgarens Kemiska Tvätt, fd Depån (Pilten 8),Kålgårdsområdet.
2016: Gränna Kemtvätt (Välviljan 4), Bankeryds fd Tvättanstalt (Attarp 2:555 m.fl.), Elegant Kemtvätt (Stansen 4), Elegant Hägen, Perfekt Kemtvätt (censorn 9), Talavid Tvätten (Kaptensbo 1:1 m.fl.), Kumlaby kvarn (Kumlaby 2:7)
2017: Kemtvättar - (Dundret 10, Rustmästaren 15, Vanten 2, Rosengård 14),Handelsträdgård - Oktetten 4, Idogheten 7.
2018: Kemtvättar: Citytvätt -Rosengård 14, Dinos kemtvätt - Liljan 4, Dinos kem och bar - Städet 7, Tvättomaten Lyran - Lyran 9, Recond kem - Rustmästaren 15, Kemtvätt östra strandgatan Dundret 10, Övrigt: Saab - Domherren 23, Posten -Drotten 10, Del av tändsticksområdet -Väster 1:16, Skeppsbron - flertalet verksamheter, Jönköpings gasverk- Väster 1:1, Jacoverken - Vargön 4.Kemet Electronics - Garvaren 2,HB Bankeryds Blomsterhandel - Attarp 2:167 & Attarp 2.104
2019: Gränna Keiska tvättanstalt (Förstudie)
Barnarps mekaniska verkstad - MIFO FAS 2
Forserums Lackeringsindustri AB - MIFO FAS 2
Obygden - Huvudstudie kompl-
2 handelsträdgårdar
Vilhelmsro Panncentral
Jönköpings gasverk - Huvudstudie.
Granths bildemontering - Fördjupad undersökning
Kemet Electronics - Huvudstudie,
Valskvarn Dunkehalla 1:1 - Översiktlig markundersökning, delsanerad
JA Svenssons Metallfabrik AB - Huvudstudie
Ebbes Bruk - MIFO FAS 2
Bankeryds Blomsterhandel
Åtgärden bedöms vara genomförd 2019 och betrakas därefter som löpande verksamhet och följs därmed inte upp i Hållbarometern.
2020
ITAB Shop Products (Hålan 6:5) - MIFO FAS 2
Bröderna Edstrands AB - MIFO FAS 2
Ölmsta Kvarn - MIFO FAS 2
Ebbes Bruk - Förstudie (pågår)
F D Tvättcentralen - MIFO FAS 2
Dubbelörnen service station - MIFO FAS 2
Norrahammars mekaniska verkstad
Deponi Östra Vistadal
DeponiLekeryd
Deponi ryd
Deponi Backen
Tenhults Brännugn
Carlfors slamdeponi
Deponi Huskvarna

Uppdrag PHU.5.2.3
Senast ändrad: 2020-08-19
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden