search
Sök
menu
Meny

Utredning – övriga nedlagda deponier

Under 2018-2020 ska nedlagda deponier som har tilldelats riskklass 1 eller 2 i MIFO fas 1 undersökas med avseende på risker för människors hälsa och miljön, enligt MIFO fas 2 (uppskattningsvis ca 12 stycken).

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande: Översiktliga undersökningar enligt MIFO fas 2 av prioriterade nedlagda kommunala deponier (riskklass 1 och 2).
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande: Planeras att utföras under en treårsperiod (2018-2020). Miljökonsult utför provtagning och analys efter beställning från miljöingenjör på mark- och exploatering.
Motivering/miljöeffekt: I kommunen finns flera nedlagda kommunala deponier och MIFO fas 1 har genomförts på samtliga. Undersökning görs nu på de prioriterade deponierna (riskklass 1 och 2). Undersökningen syftar till att verifiera riskklassningen samt ge svar på om ytterligare undersökningar bör göras och om eventuella framtida åtgärder kan bli aktuella.
Finansiering: Ordinarie budget.

Kommentar

MIFO fas 2 förväntas pågå mellan 2018-2020. Provtagningsplaner har tagits fram under 2018 och undersökningar pågår under 2019.

Undersökningarna klara under 2019.

Uppdrag PHU.5.2.2
Senast ändrad: 2019-12-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: