search
Sök
menu
Meny

Föroreningskällor – Tabergsån

Miljökontoret ska senast 2016 genomföra en utredning av vilka föroreningskällor till Tabergsåns avrinningsområde som finns i Tabergsdalen.

Kommentar

Utredningen ”Inventering av Tabergsåns avrinningsområde” (Inventering av pågående och nerlagda miljöfarliga verksamheter samt potentiellt förorenade områden inom Tabergsåns avrinningsområde) - finns att hämta på länsstyrelsens hemsida.

Uppdrag PHU.5.9
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: