search
Sök
menu
Meny

Kemikalieplan – uppdatering

Senast 2019 ska reviderad Kemikalieplan fastställas alternativt nya mål/åtgärder för kemikalieområdet fastställas i PHU 2020-2025. En utvärdering av Kemikalieplan 2016-2018 ska ligga till grund för denna revidering.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Utvärdering av arbetet under Kemikalieplanen görs under 2018. Förslag på revidering tas med i arbetsgrupp Produktion och konsumtion i PHU under 2018.
Kompetens/organisation: Utvärderingen och förslag på revidering görs i samråd med kemikalierådet och kemikaliesamordnare på förvaltningarna under 2018. Någon form av bredare enkät eller analys kommer också att genomföras.
Motivering: Det är angeläget att fastställa en plan för kemikaliearbetet efter att den nuvarande planen tidsgräns 2016-2018 är passerad.
Finansiering: Inom befintlig budget

Kommentar

Enligt arbetsgruppen Produktion och Konsumtions förslag ersätts kemikalieplanen av:

  • En förvaltningsövergripande kemikalierutin
  • Vissa redan etablerade rutiner (t ex gällande upphandling/inköp eller ny/ombyggnation)
  • PHU-åtgärder för frågor som kräver särskilt fokus eller släpar efter

En första version av kemikalierutinen fanns tillgänglig redan innan kemikalieplanen upphörde, men kemikalierådet har tagit fram en reviderad version hösten 2019.

Uppdrag PHU.5.20
Senast ändrad: 2019-12-16
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål