search
Sök
menu
Meny

Mikroplast*

Senast 2018 ska Jönköpings kommuns kvantitativa och kvalitativa bidrag till förekomsten av mikroplast i Vättern kartläggas. Därefter bedöms om möjliga åtgärder finns för att minska kommunens bidrag till mikroplaster i Vättern.

*kallas också mikroskräp. Mikroskräp består ofta till stor del av mikroplast.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Provtagningsplan togs fram under våren 2017 så att provtagning kunde påbörjas under sommaren 2017. 4 provtagningsomgångar kommer att genomföras i de olika lokalerna för att se eventuella årstidsvariationer. Provtagning sker i Vättern, utloppet Munksjön, utloppet Tabergsån, utloppet Lillån Huskvarna. Resultat förväntas bli tillgängliga i rapportform under våren 2018, en tidigare version till kommunen under dec 2017. Denna undersökning är ett resultat och fortsättning på den studie som genomfördes av Örebro Universitet i augusti 2015
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Örebro Universitet är de som utför provtagningen via ett forskningsprojekt. Vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern (samordningsansvar för projektet), Mälaren och Hjälmaren är med liksom HaV, Stockholms stad, Region Jkpg samt Jkpg kommun.
Provtagning sker fyra gånger under 2017 för att få årstidsvariationer.
Motivering/miljöeffekt:
Projektet syftar till att belägga halter i sjöarna (Vättern, Vänern, Mälaren och ev Hjälmaren), påvisa troliga källor, påvisa troligt ursprung, påbörja miljöövervakningsprogram av mikroskräp i stora sjöar samt bereda underlag för forskning om effekter av mikroskräp.
Finansiering:
Projektet är en samfinansiering av olika aktörer med såväl enskilda som gemensamma intressen kring mikroplaster i Sveriges största sjöar, Vänern, Vättern och Mälaren (inkl Hjälmaren). Jönköpings kommun finansierar projektet under 2016 och 2017 med sammanlagt 250 000 kr med pengar från miljömålsanslaget samt Agenda21.

Kommentar

Provtagningen är genomförd enligt plan och muntligt resultat har erhållits under 2018. Projektgruppen inväntar nu granskningsrapporten.

Uppdrag PHU.5.1
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Länsstyrelsen
  • Tekniska nämnden
  • Örebro Universitet
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål