search
Sök
menu
Meny

Utfasningsämnen - tillsyn

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt utfasningsämnen genom tillsyn och i särskilda informationsinsatser.

Kommentar

I den löpande tillsynen uppmärksammas verksamheternas kemikaliehantering. Informationen på hemsidan uppdateras löpande och i övrigt har informationsinsatser skett vid två miljöfika samt på träffar för miljödiplomerade företag.

Uppdrag PHU.5.10
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål