search
Sök
menu
Meny

Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Syftet med energilagring i stadsnära läge är att stärka förutsättningarna för fortsatt leverans av fjärrvärme i Jönköping med hög tillgänglighet och låg miljöpåverkan. Senast 2018 ska en lämplig placering och utformning utredas.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Utredning ang lokalisering är genomförd, projektering pågår och byggnation av ackumulator på Torsvik startar under första kvartalet 2019.
Motivering/miljöeffekt:
Projektet ska leda till ett effektivare energiutnyttjande och ett minskat behov av anläggningar för spetslast.
Finansiering:
Eventuellt investeringsbeslut tas inom JEAB:s investeringsbudget.

Kommentar

Lämplig placering och utformning har i enlighet med åtgärden utretts och den bedöms därmed vara genomförd.

Bygget av ackumulator är full gång, klar 2020.

Uppdrag PHU.1.28
Senast ändrad: 2019-11-27
Ansvarig organisation:
  • Jönköping Energi AB
Kontakt: