search
Sök
menu
Meny

Förnybar elproduktion - kommunala byggnader

Förnybar elproduktion på eller i direkt anslutning till nya kommunala byggnader som uppförs i egen regi ska alltid övervägas fr.o.m. 2014.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
För närvarande (sommaren 2017) övervägs installation på Huskvarna sporthall samt Idrottshuset i Jönköping. Arbete pågår med att fastställa rutiner kring vem som ska göra vad för att säkerställa att solceller installeras i enlighet med gällande Byggpolicy (som innehåller en målsättning om att solceller som är lönsamma ur ett livscykelperspektiv ska installeras). Rutinerna ska tas fram av Tekniska kontoret i samarbete med Stadskontoret och bedöms kunna färdigställas under hösten 2017.
Motivering/miljöeffekt: Förnybar elproduktion är angelägen för att ställa om till ett hållbart samhälle.
Finansiering: Inom ordinarie budget.

Kommentar

Åtgärden hanteras numera kopplat till fastställd Policy för ny-, om- och tillbyggnad av kommunala lokaler och bedöms därmed utgöra löpande verksamhet.

Uppdrag PHU.1.44
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: