search
Sök
menu
Meny

Gröna obligationer

Senast 2016 ska möjligheten att använda s.k. gröna obligationer eller andra lämpliga miljöfrämjande finansierings-instrument utredas.

Kommentar

För vissa investeringsprojekt i kommunkoncernen som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och uppfyller fördefinierade hållbarhetskriterier kan finansiering ske genom s.k. Gröna lån från Kommuninvest. Kommuninvest ger sin tur ut Gröna obligationer. Kommunen samarbetar även med Europeiska Investeringsbanken som ger möjlighet till lån som är kopplade till vissa miljöinriktade kriterier.

Uppdrag PHU.1.10
Senast ändrad: 2020-08-10
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden