search
Sök
menu
Meny

Riktlinjer för byggande i egen regi

Med utgångspunkt från antagen byggpolicy ska riktlinjer för byggande i egen regi beslutas senast 2017. Riktlinjerna ska styra mot ett hållbart byggande ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Kommentar

Projekteringsanvisningar för ny- och ombyggnation i egen regi har fastställts i Tekniska nämnden i april 2017.