search
Sök
menu
Meny

Kvicksilverbelysning – elljusspår

Jönköpings kommun ska under 2017-2019 byta all kvarvarande kvicksilverbelysning i elljusspår som finns i kommunen som geografiskt område. Arbetet ska ske i samverkan med berörda föreningar.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Genomförs löpande i samverkan mellan Kultur- och fritidsförvaltningen samt föreningar.
Motivering/miljöeffekt:
Det finns ett förbud mot kvicksilverbelysning som innebär att ljuskällor som går sönder inte kan ersättas. Med ny mer energieffektivbelysning erhålls minskad miljöpåverkan till följd av elproduktion.
Finansiering: Via resultatfonden (KFN/2016:345)

Kommentar

Åtgärden är genomförd.

Uppdrag PHU.1.20
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Kultur- och fritidsnämnden
Kontakt: