search
Sök
menu
Meny

Klimatsmarta resor – socialtjänsten

Senast 2018 ska socialtjänsten inom ramen för klimatväxlingssystemet vidta följande åtgärder.

 • Införa ny teknik i hemtjänsten som tar bort behovet av att hämta nycklar innan besök kan göras.
 • Nätverksskrivare på gruppbostäder (för att kunna maila ut läkemedelslistor ).
 • Installera videokonferensutrustning (för att underlätta resfria möten).
 • Ökad fokus på webbutbildningar (för att minska resor till och från utbildningar).

Kommentar

 • Införa ny teknik i hemtjänsten som tar bort behovet av att hämta nycklar innan besök kan göras. - Installationen är klar under 2018.
 • Nätverksskrivare på gruppbostäder (för att kunna maila ut läkemedelslistor ). - Dessa är installerade.
 • Installera videokonferensutrustning (för att underlätta resfria möten). - Detta är påbörjat och utrustning är inhandlad och installerad på vissa lokaler. Magnus Danielsson, IT chef, upplever dock inte att användandet har ökat. Under året måste kommunikationsinsatser göras för att komma vidare i frågan.
 • Ökad fokus på webbutbildningar (för att minska resor till och från utbildningar). - Via utbildningsportalen Socialtjänsten Play, har en ökning skett gällande unika visningar med 30 procent och tittartimmar med 66 procent, när man jämför med föregående år, 2017.
Uppdrag PHU.1.1.5
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
 • Socialnämnden
 • Äldrenämnden
Delansvarig:
 • Tekniska nämnden
Kontakt: