search
Sök
menu
Meny

Separerat kollektivtrafikstråk – trådbuss

En samlad förstudie som beskriver möjligheter att skapa ett separerat kollektivtrafikstråk för trådbuss längs linje 1 ska genomföras senast 2016.

Kommentar

Förstudien har genomförts under våren 2016 men politiskt beslut har fattats om att endast en liten del av föreslagna åtgärder ska genomföras.

Uppdrag PHU.1.43
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Jönköpings Länstrafik
Kontakt: