search
Sök
menu
Meny

Utomhusbelysning - fastigheter

Jönköpings kommun ska under 2013-2017 se över utomhusbelysning på kommunala fastigheter och anläggningar för att uppfylla ekodesigndirektivet (i första hand utbyte av kvicksilverlampor).

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Arbetet med att byta ut kvicksilverbelysningen sker kontinuerligt.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Arbetet kommer att fortsätta under 2018.
Motivering/miljöeffekt:
Byte av kvicksilverbelysning till energieffektivare och miljövänligare belysningsalternativ medför mindre energianvändning och mindre kvicksilveranvändning.
Finansiering:
Anslag för energikonvertering/energieffektivisering/solceller

Kommentar

Arbetet med att byta ut kvicksilverbelysningen har skett under den aktuella tidsperioden och har finansierats via anslag för energikonvertering/energieffektivisering/solceller. Ytterligare behov av utbyte kan i enstaka fall finnas och åtgärdas när det upptäcks. Merparten (> 90 %) är dock klart och åtgärden bedöms därmed vara genomförd.

Uppdrag PHU.1.31
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: