search
Sök
menu
Meny

Kommunala kaféer

Senast 2018 ska en kaféutvecklingsgrupp bildas. Gruppen ska bedriva erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning med syfte att utveckla miljöarbetet på kommunens kaféer.

Senast 2018 ska en kaféutvecklingsgrupp bildas. Gruppen ska bedriva erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning med syfte att utveckla miljöarbetet i kommunens kaféer.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Ett första möte 2017 för att lägga upp en plan för 2018.
Kompetens/organisation: Gruppen består av en kontaktperson per kafé. Eva Göransson finns som stöd/bollplank. Gruppen utser inom sig en sammankallande som bjuder in till möten/aktiviteter/ förläsningar/etc.
Motivering: Utveckla miljöarbetet i kommunala kaféer.
Finansiering: ca 30 000 kr inom befintlig budget.

Kommentar

Grupp finns och på intranätet finns gruppen som "Grupp". Där kan intresserade gå med för att få information. Gruppen är ännu inte självgående utan stöttas från miljö- och hälsoskyddskontoret/agenda 21.

Uppdrag PHU.15.2.1
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Socialnämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål