search
Sök
menu
Meny

Samordnad återbruksdistribution - förstudie

Senast 2018 ska en förstudie genomföras med syfte att ta fram förslag till organisation och metod för ett ökat återbruk av möbler och utrustning inom kommunens förvaltningar. Förebild är t.ex. Göteborgs Stads ”Tage”, där ett internetbaserat stöd ligger i fokus.

Arbetsgrupp är utsedd och planeringen är att förstudien presenteras i slutet på 2017.
Exempel på frågor som ska besvaras i förstudien är:

 • Vad händer med möbler som inte önskas men som är i bra skick, mellanlager?
 • Tekniska krav, IT, intranät mm?
 • Hur marknadsför vi metoden?
 • Kostnader i samband med våra tjänster?
 • Möjligheten för föreningar i samband med införandet av ny modell?
 • Hur ska organinsationen se ut?
 • Möjligheter att sälja om det inte återanvänds?
 • Förvaltningarna måste få direktiv alt uppmaning om, när en möbel inte längre ska användas i verksamheten och när nytt kan köpas.
 • Kringtjänster?
 • Miljöeffekter?

Kommentar

Inom samordnad återbruksdistribution ligger fokus på att få skapa en policy för ökat återbruk av möbler och utrustning. Detta då mängden möbler som kommer till verksamheten har ökat dramatiskt och det finns snart inte utrymme för att ta emot något ytterligare. Detta gör också att arbetet med att ta fram ett internetbaserat stöd har fått stå tillbaka under året.

Flera exempel på datastöd har undersökts, vi har inte hittat något som fullt ut motsvarar våra krav. Det som är mest intressant är under utveckling och beräknas vara klart runt årsskiftet. Vi avvaktar för att testköra det.

Ovanstående frågor är besvarade,under början på 2018 har omvärldsbevakning genomförts, val av datastöd är gjort. Det har visat sig, att för att genomföra planerad omorganisation krävs det andra lokaler, större och mer anpassade för verksamheten. Avvaktar besked från TK om andra lokalmöjligheter. Befintliga verksamheten, Möbellagret, fortsätter verksamheten i sin nuvarande form, ett antal förändringar som ökar återbruket har skett, fram till vidare besked om lokal. Dagens lokaler är oavsett inget framtida alternativ då de kommer att rivas i samband med det nya bostadsområdet Maden.

Sammantaget har vi idag en fungerade organisation för återbruk, men den ska förfinas med datastöd, för verksamheten anpassade lokaler och kommunövergripande rutiner. Förstudien har i enlighet med åtgärden färdigställts under 2018 och beslut om genomförande kommer att fattas under 2019.

Uppdrag PHU.15.13
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål