search
Sök
menu
Meny

Miljödiplomering av event

Senast 2017 ska potentialen och intresset för att arbeta med miljödiplomering av event i Jönköping som geografiskt område utredas.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Nyckelpersoner bjuds in till ett informationsmöte under 2016. Uppföljning av informationsmötet 2016-2017. 2017 stöd till de parter som vill lära sig mer/testa.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Agenda 21-samordnaren projektleder.
Motivering/miljöeffekt:
Synliggörande av miljöarbete kan leda till ett ökat medvetande. Reklam för miljödiplomering generellt. Kan leda till fler miljödiplomerade verksamheter i kommunen.
Finansiering:
Miljödiplomeringsbudgeten.

Kommentar

Informations- och inspirationsmöte med 14 deltagare har genomförts under hösten 2016.
Mycket tid har lagts på kontakter med berörda parter.
Exempel på diplomeringar: Elmia Scandinavian Horse Show diplomerades under hösten 2017.
Utbildningar är genomförda under 2017.

Uppdrag PHU.14.8
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Delansvarig:
  • Destination Jönköping
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål