search
Sök
menu
Meny

Utomhuspedagogik

Naturskolan i Taberg ska utvecklas. Från och med 2015 ska minst 40 exkursionsdagar per år genomföras för besökande skolklasser. Därutöver ska minst 3 exkursionsdagar per år genomföras av Naturskolan i anslutning till andra skolor.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Naturskolan har efter de första projektåren blivit en del av den kommunala skolan och ingår numera i Upptechs organisation. Arbetsplatser och förvaringsutrymme finns där och Rocksjön har även blivit en plats för Naturskolans undervisning. På hemsidan erbjuds att ha Naturskola i skolornas egen miljö, t.ex. i skolskogen. Avgifter tas numera ut i linje med Upptechs övriga verksamhet. Förändringen har varit ett sätt att befästa tillhörigheten och då har ett arbete inom organisationen tagit tid. Ett förnyat användaravtal med Länsstyrelsen och en tidigare olöst toalettfråga idag fått sin lösning. Skolornas egna skolskogar har blivit exkursionsmål och förskolan har blivit en målgrupp. Hittills har två besök i skolskogar gjorts.
Ågärden ska resultera i 40 klassbesök i Naturskolans regi årligen.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Inom Upptechs organisation finns inarbetade former, men naturskolans särart måste modifieras dessa så Naturskolan får en tydligare identitet och funktion. Ny chef för utvecklings- och kvalitetsenheten behöver leda detta arbete. från och med höstterminen är verksamhetschef på Upptech obesatt och i avvaktan på denna tillsättning försenas denna uppgift ytterligare.
Motivering/miljöeffekt:
Under de senaste åren har barns skärmtid ökat t.ex. för tv, dator, telefon och tv-spel. Tiden för utevistelse har minskat drastiskt särskilt bland pojkar. Vanan vid naturen minskar och skolskogar är ett sätt att få barn och unga att se banden och beroendet av skogen och naturen överhuvudtaget. Gör vi inget nu har vi snart inga vuxna som kan vägleda unga i naturen.
Finansiering:
Naturskolan utgör numera en del av Upptechs organisation och avgifter tas ut på likartat sätt. Det innebär en temaavgift och vid besök i skolornas skolskogar en utkörningsavgift. Steg tas att försöka skapa samordningsvinster mellan de tidigare separata organisationerna. Ett avtal med Tabergs gruvguider som bekostar utgifter man har för att driva Tabergsgruvan har gjort att dubbel temaavgift numera tas ut av visning av gruvan i Upptechs regi.

Kommentar

Under 2015 har 38 exkursionsdagar genomförts på Naturskolan i Taberg. Inga besök till externa platser har gjorts. Under första halvåret 2016 gjordes 16 klassbesök. Under andra halvåret 2016 nådde naturskolan tyvärr färre klasser men gjorde 2 besök i skolornas skolskogar.

För 2017 bedöms åtgärden vara genomförd.

Uppdrag PHU.14.3.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden