search
Sök
menu
Meny

Skolskogar 1

Skolornas arbete med skolskogar och utomhuspedagogik ska vidareutvecklas och uppmuntras. Senast 2016 ska minst 45 avtal om skolskogar finnas, inkl. förlängning av nuvarande avtal (29 st).

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Det är skolan som äger frågan och gör ett val, förvaltningen bistår. Man får en utökad allemansrätt och kan bygga anordningar i sin skog. Det finns många goda exempel på kreativitet och egna lösningar.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Arbete sker som ett samarbete mellan TKs skogsförvaltning och Naturskolan/Upptech. Där finns såväl biolog som lärare med utomhuspedagogisk examen och bred lärarbakgrund. Projektet drivs lågintensivt, där erbjudande presenteras vid dels spontankontakt, dels vi planlagda möten.
Motivering/miljöeffekt:
Under de senaste åren har barns skärmtid ökat alltmer, t.ex. tv, dator, telefon och tv-spel. Tiden för utevistelse har minskat drastiskt, särskilt bland pojkar. Vanan vid naturen minskar och skolskogar är ett sätt att få barn och unga att se banden och beroendet av skogen och naturen överhuvudtaget. Gör vi inget nu har vi snart inga vuxna som kan vägleda unga i naturen.
Finansiering:
Inga anslagna medel finns utan endast en mindre del av tjänstemannens tid åtgår för bl.a. identifiering i Geoscma kartsystem, godkännande av skogsförvaltare, underskrift av denne, underskrift av rektor, samt diarieföring av överenskommelsen.

Kommentar

Hittills finns 45 registrerade skolskogar (2016-11-21).

Uppdrag PHU.14.3.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden