search
Sök
menu
Meny

Kartläggning - översvämning 1

Områden i centrala delar av Jönköping och Huskvarna som kan drabbas av omfattande översvämningar till följd av 100-årsnivå i vattendrag/sjöar eller 100-årsregn ska kartläggas (fas 1) senast 2016.

Kommentar

Arbetet är uppdelat inom tekniska kontoret enligt följande:
Kartläggning av konsekvenser till följd av hundraårsregn på hårdgjorda ytor: VA
Kartläggning av konsekvenser till följd av hundraårsregn i vattendrag: Gata
Kartläggning som rör centrala Jönköping har färdigställts under 2011 . Beträffande Huskvarna har ett underlag för hårdgjorda ytor tagits fram, däremot har inte beräkningen rörande Huskvarnaån genomförts. Denna har upphandlats och genomförts under 2016.

Uppdrag PHU.11.4
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: