search
Sök
menu
Meny

Kartläggning - översvämning 2

Områden i kommunen (exklusive centrala delar av Jönköping och Huskvarna) som kan drabbas av omfattande översvämningar till följd av 100-årsnivå i vattendrag/sjöar eller 100-årsregn ska kartläggas senast under 2016.

Kommentar

Dunkehallaån genomfördes under 2013. Tabergsån har kartlagts dels inom ramen för utredningen som rör centrala Jönköping och dels av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Åtgärden har färdigställts under 2016.

Uppdrag PHU.11.5
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: