search
Sök
menu
Meny

Ny översiktsplan

En ny kommunomfattande översiktsplan ska antas senast 2016, som främjar en långsiktigt hållbar utveckling och som bl.a. behandlar miljökvalitetsnormer för vatten, markreservat för järnvägsutbyggnad, vindkraftspolicy och landsbyggdsutveckling i strandnära områden. Även rekommendationer och riktlinjer ska redovisas för hur klimatförändringar ska beaktas vid fysisk planering av bostäder och verksamheter.

Kommentar

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 2016-06-22. Den överklagades och har vunnit laga kraft 2017-07-17.

Uppdrag PHU.8.1
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Kommunstyrelsen
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål