search
Sök
menu
Meny

Parkeringsnorm

Ny parkeringsnorm gällande bil och cykel ska antas senast 2016. Parkeringsnormen ska utgå från Kommunikationsstrategin och Handlingsprogram för hållbart resande.

Kommentar

Ny parkeringsnorm/parkeringstal har fastställlts under 2016.

Uppdrag PHU.8.24
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt: