search
Sök
menu
Meny

Förbättrad cykelparkering

Jönköpings kommun ska senast 2019 ha förbättrat (d.v.s. möjliggörande av fastlåsning i ram) ett antal befintliga cykelparkeringar samt byggt nya cykelparkeringar vid resecentrum (bl.a. ett cykelgarage), i centrala Jönköping, på pendlarparkeringar samt vid kommunala arbetsplatser.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande: Arbetet innebär att utöka och förbättra antalet cykelparkeringsplatser i Jönköping. Det gäller ett nytt cykelgarage samt utökad parkering runt resecentrum, Pendlarparkering, komplettera befintliga för säkrare uppställning samt parkering vid kommunala arbetsplatser. Arbetet planeras och fördelas på olika objekt på Stadsbyggnadskontoret.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande: Förbättrad och utökad cykelparkering i Jönköping - inventering är gjord 2017, projektering och utförande under 2018/2019.
Cykelgaraget planeras och projekteras under 2017 och byggs vinter/vår 2017/2018.
Parkering vid kommunala arbetsplatser är ett arbete som pågår, där de större kommunala arbetsplatserna gås igenom tillsammans med fastighetsförvaltare. En del platser är klara, en del har påbörjats men det återstår fortfarande arbete med ett antal arbetsplatser.
Motivering/miljöeffekt: Att förbättra möjligheten att parkera cyklar och t.ex. minska risken för stöld gör att fler kan välja cykeln som huvudtransportmedel.
Finansiering: Stadsbyggnadskontoret har sökt och fått beviljat stör från Klimatklivet, som finansierar hälften av de åtgärder vi planerar. Resten kommer från Stadsbyggnadskontorets investeringsbudget.

Kommentar

Cykelgaraget är färdigt. Komplettering med ramlås på befintliga cykelparkeringar har utförts under 2019.

Förbättring av cykelparkering görs kontinuerligt men detta mål är genomfört enligt plan.

Uppdrag PHU.13.13.2
Senast ändrad: 2020-09-04
Ansvarig organisation:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kommunstyrelsen
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Socialnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  • Äldrenämnden
Kontakt: