search
Sök
menu
Meny

Avlopp - fritidshusområden 2

Senast utgången av 2017 ska huvuddelen av fastigheterna/arrendetomterna inom Axamo, Västersjön Öster, Ängsbergsstigen samt Ulvstorp Norr vara anslutna till allmänt VA.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Allmänt VA är utbyggt till Axamo, Västersjön Öster, Ulvstorp Norr. Utbyggnaden i Ängsbergsstigen pågår.
Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Utbyggnaden till Ängsbergsstigen beräknas vara klart 2016. När ett område är anslutet kan fastighetsägare/arrendatorer koppla in sig på kommunens ledningssystem. En klar majoritet av fastighetsägare/arrendatorer ansluter sig.
Motivering/miljöeffekt:
Anslutning av fritidshusområden till allmänt VA motiveras av miljö- och hälsoskyddsskäl. Spillvatten från fastigheter som har kopplat in sig på den allmänna VA-anläggningen renas i kommunens reningsverk.
Finansiering:
Åtgärden finansieras med VA-taxa.

Kommentar

Utbyggnaden till Ängsbergsstigen blev klar 2016. Området var det sista att ansluta för att kunna slutföra åtgärden.

Uppdrag PHU.10.1
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål