search
Sök
menu
Meny

Vättern – informationsmaterial

Informations- och kampanjmaterial för Vättern som dricksvattentäkt/Vi ska vara rädd om vårt vatten ska tas fram och förmedlas till invånarna i Jönköpings kommun senast 2016.

Kommentar

Kampanjen är genomförd, se information på www.jonkoping.se, sök Mitt vatten är ditt vatten.

Uppdrag PHU.10.9
Senast ändrad: 2019-09-03
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål