search
Sök
menu
Meny

Barnarpasjön 2

För att minska den interna näringsbelastningen i Barnarpasjön ska lågflödesmuddring utföras under 2016-2019. Finansiering av denna åtgärd är inte definierad vid beslutstillfället (nov. 2016) varför åtgärden får omprövas i samband med beslut om finansiering.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Sjön lågflödesmuddras enligt beslut från miljödomstolen.

Tidplan och kompetens/organisation för genomförande:
Muddringen under 2018 genomförs på vår/försommar samt på hösten. Muddringen kommer att fortsätta under 2020 enligt politiskt beslut, se åtgärd Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys. Muddringen 2019 uteblir p g a att centrifug inte kunnat levereras till projektet.
Teknikmarknad som utvecklat metoden och även maskinen som muddrar sjön utför åtgärden

Motivering/miljöeffekt:
Sjön är en av kommunens mest övergödda sjöar och med denna åtgärd anses sjöns ekologiska status bli tillfredsställande.

Finansiering:
Åtgärden genomförs med medel från Miljömålsanslag samt från bidrag från Vindkraftsprojekt.

Uppdrag PHU.6.20
Senast ändrad: 2019-12-16
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål