search
Sök
menu
Meny

Information – fettavskiljare

Broschyr och information om fettavskiljare ska tas fram och distribueras till restauranger 2019-2020.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Med riktad information till verksamheter som hanterar mycket fett ska mängden fett som släpps till kommunens ledningsnät minska och därmed även driftstörningarna på avloppsledningsnätet.
Kompetens/organisation: VA-avdelningen i samverkan med stadsbyggnadsnämnden.
Motivering: För att minska problemen med avloppsstopp med bräddningar av orenat avloppsvatten som följd behöver mängden fett som släpps till kommunens ledningsnät minskas.
Finansiering: Inom ordinarie verksamhetsbudget.

Kommentar

Åtgärden/uppdraget är utfört i avseendet framtagande och distribution av information om riktlinjer för utsläpp av fett till ledningsnätet. Arbete pågår även framöver i och med att utskick pågår kontinuerligt

Uppdrag PHU.6.2.17
Senast ändrad: 2020-08-06
Ansvarig organisation:
  • Tekniska nämnden
Delansvarig:
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål