search
Sök
menu
Meny

Storrödning i Ören

För att stärka det svaga relikta beståndet av storröding i sjön Ören ska bevarandeåtgärder i form av avelsfiske på rödingen i sjön, därefter odling på rommen och utplantering ha genomförts senast 2018.

Beskrivning av arbetsgång för åtgärdens genomförande:
Tillsammans med Länsstyrelsen (samordnande), Örens fiskevårdsområdesförening och Aneby kommun utförs avelsfiske efter lekmogna honor som kramas på rom som samlas in för odling på Källefalls fiskodling. Den kläckta fisken planteras sedan ut igen i sjön vid olika ålder. 2015 och 2016 utfördes avelsfisket och den insamlade rommen togs till Källefalls fiskodling. Det har varit bra överlevnad på rommen från framförallt 2016. Under 2017 har de kläckta ynglen fått växa till sig för att sedan planteras ut våren 2018. Ytterligare en utplantering utfördes under hösten 2018. Ytterligare en utplantering kommer utföras under våren 2019.
Motivering/miljöeffekt:
Sjöar med sydliga bestånd av storröding är sällsynta i Sverige. Under de senaste 100 åren beräknas att cirka 70 procent av de sydliga rödingbestånden i Sverige har försvunnit och flera av de kvarvarande bestånden uppvisar en negativ trend. Projektet gynnar bevarandet av de sydliga rödingbestånden.
Finansiering:
Via ordinarie budget.

Uppdrag PHU.6.14
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: